; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
 • Ciclos Formativos de Grao Medio
 • Título de Técnico
  • Xestión administrativa (1º e 2º).
  • Farmacia (1º e 2º).
  • Actividades comerciais (1º).
  • Coidados auxiliares de enfermería.
 • Formación profesional básica (FPB)
  • Peiteado e estética

 PROBAS AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA


Do 30 de novembro ao 3 de decembro de 2015

  LUNS-30 MARTES-1 MERCORES-2 XOVES-3
1º FARMACIA E PARAFARMACIA 9.30-11.30   OBL
12-14   DEV
 
9.30-11.30 DPF
 
9-10.30  FOL
12-14   AP
9.30-10.30 FM
 
2º FARMACIA E PARAFARMACIA 9.30-11.30 DPP
12-14 EIE
10.30-11.30 PDS
12-14 OF
 
9.30-11.30 PA
 
 
1º XESTIÓN ADMINISTRAT. 9.30-11.30 TII
           
12-14 FOL
 
9.30-11.30 TC
12-14 OAC
 
9.30-11.30 ID    
12-13 OXT
2º XESTIÓN ADMINISTRAT. 9.30-11.30 CEA 9.30-11.30 ORH 9.30-11.30 TDC
12-14 EA
 
9.30-11.30 ENA
1º ACTIVIDADES COMERCIAIS 9.30-11.30 AI
12.14 PV
9.30-11.30 DPV
 
9-10.30 FOL
12-14 MK
9.30-11.30 ID
12-13 XC
C.AUX. ENFERMERÍA 9.30-11.30  OA
12-14  FOL
9-10.30   RET 9.30-11.30 PDS
12-14 TAO
 
9.30-11.30 TBE
12-14 HMH

NOTA:
 
-          No día do exame entréganse os cadernos cumprimentados coas actividades requeridas en cada módulo e os traballos encomendados.

 

 ESCOLA DE IDIOMAS TRINITY COLLEGE LONDON

Presentación da actividade "Escola de idiomas", proxecto de ensino de linguas en horario extraescolar, cuxa oferta inclúe a aprendizaxe de INGLÉS. 
O alumnado que participe na Escola de Idiomas terá a posibilidade de mellorar o seu nivel de inglés en grupos reducidos e de certificar os seus progresos a través dos exames oficiais de TRINITY COLLEGE LONDON. Devandito certificado está recoñecido por innumerables universidades de fala inglesa e un gran número de empresas, o que sen dúbida enriquecerá, no futuro, o currículo dos alumnos/as. O exame consiste nunha proba oral cun examinador/a nativo/a de fala inglesa; por elo as clases terán un enfoque eminentemente comunicativo. O exame realizarase a final de curso no propio centro. Cada un dos doce niveis de Trinity está vinculado ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.
O horario será o seguinte: Martes de 16:30 a 18:30
Inscricións antes do 25 de Setembro

 

 PRESENTACIÓN DO CURSO 2015-16

SAÚDO DO DIRECTOR
Bos días a todos e todas e benvidos! Para os que non me coñezades, chámome Carlos, e son o director da que a partir de agora se converterá na vosa escola: a Escola Profesional Santo Cristo.
Con este acto de presentación iniciaremos o que serán nove meses de aprendizaxe, traballo, convivencia e relación. Nove meses nos que iremos xestando os futuros profesionais nos que vos acabaredes convertendo nun futuro non moi lonxano. Para iso ides contar cun equipo de profesores e profesoras que nos comprometeremos a que acadedes tódalas habilidades, coñecementos e capacidades que ides precisar para poder desenvolvervos con éxito en cada un dos ámbitos profesionais que elexístedes estudar.
A través da montaxe fotográfica que se foi proxectando nesta pantalla mentres iades accedendo a este Salón de Actos, queriamos presentarvos dun xeito gráfico, o ambiente e a razón de ser desta Escola. Unha Escola comprometida con tres aspectos moi concretos:
·         Por una lado, e como ben dixen antes, darvos a formación adecuada no ámbito profesional que cada un de vós elixiu para este curso escolar.
·         Por outra banda, a formación en inglés (un dos idiomas máis demandados entre os traballadores de calquera empresa, tanto nacional como europea) polo que ides ter a vosa disposición unha Escola de Inglés (que vola presentaremos nun acto específico unha vez iniciadas as clases) na que poderedes preparar os exames para a certificación de nivel a través do prestixioso Trinity College…Pero tamén vos beneficiaredes de ter, durante un tempo, un profesor/a nativo na Escola, xa que fomos admitidos nun programa europeo de Estancias Profesionais para Centros.
·         O noso terceiro compromiso é coa solidariedade, a través de varias campañas que faremos ao longo do curso. Unha delas consistirá na recollida de alimentos non perecedoiros que doaremos ao Banco de Alimentos de Ourense e a aquelas familias do entorno da Escola que o precisen. No mes de febreiro faremos unha Campaña solidaria especial onde vós seredes os principais protaganistas, e na que o recadado irá destinado a unha organización sen ánimo de lucro (da que vos informaremos no seu debido tempo)
Moitas cousas vos esperan nesta Escola e ao longo deste curso. Depende de vós o espírito co que as afrontedes, que eu desexo que sexa de entusiasmo, colaboración e implicación. Contade comigo e co conxunto do profesorado do centro para axudarvos a acadalo.
Grazas!

 

Ver todas

enlaces

membros

Novembro 2015

L
M
Me
X
V
S
D
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Nov

© Escola Santo Cristo   |   Protección de datos   |   30-11-2015
visualq